Tąpadły


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Brojce, pow. gryficki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz ewangelicki - obelisk
Opis:

Pomnik poległych usytuowany jest na terenie starego cmentarza ewangelickiego. Obelisk znajduje się na zamknięciu osi podłużnej nekropoli. Ustawiony był na sztucznym wzniesieniu o wysokości 1,20 m i średnicy około 4 m. Ma on formę głazu narzutowego ustawionego na prostopadłościennej podstawie, uformowanej z kamieni polnych spojonych zaprawą wapienno - cementową. Baza ma wymiary 120×90 cm i wysokość 90 cm. Sam głaz posiada obrobioną jedną powierzchnię, na której wyryto nazwiska poległych mieszkańców miejscowości. W chwili obecnej głaz znajduje się w niewielkiej odległości od cokołu. Został on najprawdopodobniej celowo zdewastowany. Na obrobionej płaszczyźnie znajduje się u góry ryty Krzyż Żelazny z koroną na górnym ramieniu, literą W na przecięciu oraz datą 1914 na dolnym ramieniu. Poniżej inskrypcja: Für König u. Vaterland/ fielen/ 1914-1918 oraz nazwiska poległych W zwieńczeniu głazu widoczny jest ślad po mocowaniu elementu dekoracyjno - symbolicznego.

Opracowanie:Jacek Kuczkowski
Data danych:2009-12-26
Nazwisk: 9

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
TIETZ OTTOGEFR.-1915-03-02--- -
BUSH RICHARDMUSK.-1918-08-03--- -
FISCHER BERNHARDMUSK. -1918-08-07--- -
GRÜNMELDT WILH.MUSK-1915-10-07--- -
KIECKHÄFERRICH.UNFFZ.-1916-03-22--- -
KIEKBUSCH HERMANNGEFR. -1917-11-12--- -
SOHRWEIDE OTTO FÜS.-1915-08-11--- -
TRAPP WILLYMUSK.-1918-04-16--- -
WOLFF EMIL GEFR.-1916-07-06--- -


Powrót do strony głównej