Kraków-Rakowice III


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Kraków
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 383 - okręg XI
Opis:

Pomnik uczniów szkół krakowskich, poległych w czasie I wojny światowej. Nazwisk brak.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2010-03-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej