Bojmie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kotuń, pow. siedlecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny położony jest ok. 400 m. na zachód od centrum wsi, na północ od drogi nr 2 na wzgórzu, przez które prowadzi gruntowa droga. Widoczna jest z daleka kapliczka stojąca na szczycie ziemnego kopca..Zachowało się kilka kamieni z wyrytymi iskrypcjami: "Kriegenfriedhof", "16 Russen" oraz z nazwiskami żołnierzy niemieckich.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2010-09-29
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
AUMANNFRITZ------ -
KLEINEAUGUST------ -
KNOPFERICH------ -
LIENIG------- -
MADEMANNADOLF------ -


Powrót do strony głównej