Wolbrom


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Wolbrom, pow. olkuski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz znajduje się w lesie. Dojechać do niego można drogą od strony Kalisia, tuż przy torach kolejowych. Na cmentarzu znajduje się 8 drewnianych krzyży, jeden betonowy oraz mogiła z tablicą. Napis na tablicy brzmi:
CNOCIE ŻOŁNIERSKIEJ
POTOMNI
TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE
POLSCY POLEGLI ZA
OJCZYZNĘ W LATACH
1914-1918
LISTOPAD 1992
Brak nazwisk poległych. Cmentarz jest zadbany, przy grobach ustawione są znicze i kwiaty. Cały teren otoczony jest drewnianym płotkiem.

Opracowanie:Barbara Pietrzak-Struzik
Data danych:2011-05-07
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej