Centawa


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jemielnica, pow. strzelecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik usytuowany przy ścianie kościoła pw. NMP przy ulicy Powstańców. Na krzyzu napis:
In
memoriam militum
Parochiae Centawa
qui cecidrunt in bello
1914 – 1918
et
1939 - 1945

Opracowanie:Konrad Krupa
Data danych:2011-06-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej