Łowcza


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sawin, pow. chełmski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz położony przy trasie Chełm-Włodawa, około 50 m od szosy po lewej stronie jadąc z Chełma, około 1 km przed wsią Łowcza.
Teren cmentarza obwałowany, brak ogrodzenia. Można odnależć 12 żeliwnych tabliczek z inskrypcjami - jedna tabliczka z trzema nazwiskami, 11 z pojedynczymi.
Jest tablica informacyjna "Cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej w Łowczy. Dokumentacja dotycząca cmentarza znajduje się w Urzędzie Gminy Sawin"

Opracowanie:Jerzy Maryjański
Data danych:2011-11-27
Nazwisk: 12

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ALBERSKARLLDSTRM.R.J.R.232/9K1915-08-10--- -
BACHMANNFRANZMUSKETIERR.J.R.52/4K.1915-08-13--- -
CIOLEKNIKOLAUSMUSKETIERR.J.R.232/5K.1915-08-10--- -
GERHARDTH.MUSKETIERR.J.R.52/10K.1915-08-13--- -
GLADISALBERTMUSKETIERR.J.R.232/5K.1915-08-10--- -
GOCKEKARLGEFREITERR.J.R.52/12K1915-08-09--- -
HUBRICHERNSTERS.RES.R.J.R.232/5K.1915-08-10--- -
MAGATWILHELMMUSKETIERR.J.R.52/4K.1915-08-18--- -
PAWLETZKIJ.ERS.RES.R.J.R.52/1K1915-08-13--- -
PUDORWOLFGANGUNTOFFZ.F.A.R.213/6BATT1915-08-11--- -
SCHUBERTWOLDEMARMUSKETIERR.J.R.232/5K.1915-08-11--- -
THIELEPAULMUSKETIERR.J.R.232/5K.1915-08-10--- -


Powrót do strony głównej