Łańcuchów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Milejów, pow. łęczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz znajduje się w pobliżu cm. parafialnego, przy drodze prowadzącej przez wieś.
Obwałowany, brak ogrodzenia, ale jest drewniana brama przez która się wchodzi. Obok Tablica informacyjna "Cmentarz wojskowy z okresu I wojny światowej. Miejsce pochówku ok. 80 żołnierzy austriackich i niemieckich z 79 i 92 pułku piechoty oraz z 10 pułku artylerii polowej a takze ok. 50 żołnierzy rosyjskich poległych w 1915r."
Na cmentarzu jest usypany kopiec z krzyżem na szczycie, obok 5 kamiennych tablic z inskrypcjami. Na terenie cmentarza znajdują sie groby nieznanych żołnierzy poległych w II wojnie światowej.

Opracowanie:Jerzy Maryjański
Data danych:2011-11-27
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
GROTEHERMANNLEUTNANTJNF.REGT.79.5K.1915-07-31Milejów1897Winsen/Luche -
HEYDENREICHFRITZLEUTNANTJNF.REGT.79.4K.1915-08-08Turowola1890GOTHA -
BORGMEYERHEINRICHLEUTNANTJNF.REG.79.6K.1915-08-02szpital polowy Łańcuchów1883Hildesheim -
KORFESGERHARDLEUTNANu BATL.ADJ.II BATL.J.R.921915-07-31--- -
SACHSEHANS ARNOLDLEUTNAN.D.RF.ARTL.RGT.10.4K1915-07-31--- -


Powrót do strony głównej