Wapienne (nr 83)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 83 - okręg III
Opis:

Cmentarz wojenny z I wojny światowej nr 83, znajduje się w pobliżu drogi Wapienne - Rozdziele, w niewielkim zagajniku. Jest to obiekt na planie nieregularnego wieloboku, ogrodzony murem z drewnianą furtką, z pomnikiem centralnym w postaci masywnego postumentu z krzyżem "prawosławnym" i wnęką na tablicę pamiątkową. Znajduje się na nim 15 mogił pojedynczych, 5 grobów rzędowych oraz 2 mogiły zbiorowe. Pochowano w nich 38 żołnierzy armii rosyjskiej.
Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2017-08-31
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej