Wawrzka (nr 128)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grybów, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 128 - okręg III
Opis:

Cmentarz znajduje się w polu na niewielkim wzgórzu otoczony metalowym ogrodzeniem, wspartym na betonowych słupach.Po środku cmentarza drewniany krzyż na kamiennym postumencie. Na cmentarzu znajdują się dwie mogiły zbiorowe z datami 1914 i 1915. Pochowano tutaj 43 poległych żołnierzy armii austro–węgierskiej i rosyjskiej.
(Informacja o pochowanych żołnierzach ze strony http://groby.radaopwim.gov.pl/grob/6743).

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2014-04-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej