Zebrzydowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz parafialny - kwatera
Opis:

Kwatera położona jest w północnej części cmentarza parafialnego w Zebrzydowicach. Znajduje się tutaj sześć zbiorowych mogił ziemnych obmurowanych betonem. Na każdej z mogił umieszczono tabliczki z numerami. Element centralny mogiły stanowi kamienny pomnik stylizowany na kopiec. Na jego przedniej ścianie umocowano tablicę pamiątkową, a nad nią rzeźbę orła. U szczytu pomnika znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca umierającego żołnierza. Kwatera otoczona jest niskim metalowym ogrodzeniem. Pochowano tutaj żołnierzy zmarłych w zapasowym szpitalu polowym w Zebrzydowicach w 1914 roku. [Źródło: Komputerowa baza grobów wojennych ]

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2013-08-09
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej