Warta


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Warta, pow. sieradzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Na Cmentarzu Parafialnym w Warcie była przeprowadzona ekshumacja grobów poległych żołnierzy - Niemców, Rosjan a także Polaków. Około 30 grobów zostało przeniesionych w inne miejsce (również na tutejszym cmentarzu). Szczątki zostały złożone do zbiorowej mogiły, w części tzw. szpitalnej (ludzie, którzy są pacjentami Szpitala Psychiatrycznego, a nie mają często rodziny są właśnie chowani w tej części cmentarza). Pozostałe groby, około 100, zostały "zlikwidowane", jednak szczątki pozostały w ziemi. Teren został wyrównany. Na niektórych grobach były płyty, na których znajdowały się imiona, nazwiska, daty urodzeń, daty śmierci oraz stopnie wojskowe, np. na jednym z grobów była tablica z nazwiskiem niemieckiego kapitana - GINTER SMITH. Na innych grobach znajdowały się tylko betonowe słupki z numerami (miejscowi ludzie mówili, że to byli Rosjanie). Na cmantarzu spoczęli również Polacy, siłą wcieleni do armi niemieckiej i rosyjskiej.
Dzisiaj pozostało tylko 14 grobów z okresu I wojny światowej. Wśród tej 14-tki dwunastu to Niemcy, jeden Francuz i jeden Polski harcerz. Na betonowych tablicach można odczytać ich nazwiska, imiona i stopnie wojskowe oraz daty urodzenia i śmierci.
Ekshumacja była przeprowadzona kilka lat temu za probostwa ks. Józefa Wrzoska. Proboszcz zmarł i od tego czasu na tym miejscu prowadzi się normalne pochówki.

Dane uzupełnione o informacje z: Alicja Młyńska, Akta cmentarzy wojennych z powiatu sieradzkiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi

Opracowanie:Tadeusz Żak
Data danych:2017-12-09
Nazwisk: 14

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARTSCH---1914-11-21--- -
DORMANNHEINRICH--1914-11-04--- -
FECHNERPAUL--1914-11-04--- -
GAWARECKIVALENTIN--1914-11-04--- -
MALYGAMICHAEL--1914-11-04--- -
MIECHLERKURT--1914-11-04--- -
MIESSLERMARTIN--1914-11-04--- -
PIETRUCHIN---1914-11-04--- -
RÄDKEMICHAEL--1914-11-04--- -
SCHRAETZHEINRICH--1914-11-21--- -
SCHULZKURT--1914-11-22--- -
SOBEKJOHANN--1914-11-22--- -
STRAUBEPAUL--1914-11-04--- -
WESSELKURT--1914-11-02--- -


Powrót do strony głównej