Cisownica


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goleszów, pow. cieszyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na cmentarzu ewangelickim krzyż z tablicą upamiętniająca poległych mieszkańców Małej i Wielkiej Cisownicy.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2014-09-14
Nazwisk: 21

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEREKJERZY------ -
BUJOKJÓZEF------ -
CZYŻJAN------ -
KLUZJAN------ -
KOBIELAPAWEŁ------ -
KOZIEŁ JAN------ -
KOZIEŁ JAN------ -
LANCJAN------ -
NIEMIECPAWEŁ------ -
PUCZEKJAN------ -
PUCZEKJERZY------ -
PUCZEKJÓZEF------ -
PUCZEKPAWEŁ------ -
PUCZEKPAWEŁ------ -
SITEKPAWEŁ------ -
STARZYKJAN------ -
SZCZUKAANDRZEJ------ -
SZTWIERTNIAANDRZEJ------ -
SZTWIERTNIAJAN------ -
WRÓBELJAN------ -
ŻARŁOKJAN------ -


Powrót do strony głównej