Charłupia Mała


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sieradz, pow. sieradzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Niezachowana mogiła na cmentarzu katolickim. Pochowano tu jednego nn żołnierza rosyjskiego.
Obecne miejsce symboliczne, pierwotne - nieznane.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2018-12-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej