Chlewo


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goszczanów, pow. sieradzki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiła na cmentarzu katolickim. Położona w płd.- wsch. części cmentarza przy murze. Spoczywa tu jeden nieznany żołnierz armii rosyjskiej, poległy w 1914 r.

Opracowanie:Dominik Dąbrowski
Data danych:2018-12-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej