Marysin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Jastków, pow. lubelski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz założony dla żołnierzy poległych pod Jastkowem znajduje się na skrzyżowaniu ulic Karminowej i Szarugi przy kapliczce z 1905 roku. Ogrodzony metalową siatką, zniszczony i zaniedbany. Układ mogił zatarty, zachował się nagrobek oficera i parę krzyży. Według różnych źródeł w 31 lub 34 mogiłach (w tym 19 pojedynczych, po których nie ma śladu), pochowano 25 żołnierzy rosyjskich oraz 125 austro - węgierskich z 1, 2, 12, 14, 31 pułków piechoty Landsturmu, poległych na przełomie lipca i sierpnia 1915 roku. Pierwotnie na grobach ustawione były dębowe krzyże, alejki wysypane były żwirem, a cały cmentarz ogrodzony był drewnianym parkanem.

Opracowanie:Anna Koncewicz
Data danych:2014-12-14
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WATZENAUERRUDOLFOBERLEUTNANT1 BAON LDST. INF.REG. 61915-08-02Jastków-- -


Powrót do strony głównej