Wólka Przekory


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Rząśnik, pow. wyszkowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny znajduje się na zachód od wsi, na północnym skraju lasu, ok. 150 m. od drogi do wsi Lutobrok. Zaniedbany i zniszczony, zachował się fragment fosy i dwa kamienie nagrobne: jeden pochodzący z mogiły żołnierzy niemieckich, drugi z inskrypcją "4 Russe". Słabo widoczne zarysy mogił ziemnych. Liczba pochowanych nieznana.

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-04-11
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CREMERJ.KRFRW.3/R.I.R. 2301915-07-26--- -
RYCHLIKH.MUSK.3/R.I.R. 2301915-07-26--- -


Powrót do strony głównej