Tuły


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Byczyna, pow. kluczborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła wojenna
Opis:

Mogiły żołnierza rosyjskiego i serbskiego zlokalizowane przy kościele.
Foto: Opolska Baza Upamiętnień

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-08
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
RAIKOWICRANITON-J.R. 91918-10-14-1886- Kriegsgefangene / jeniec
SAPEGLINIWAN-J.R. 2051918-09-29THULE GUT1896- Kriegsgefangene / jeniec


Powrót do strony głównej