Większyce


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Reńska Wieś, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Współczesny pomnik w formie kamienia upamiętniającego poległych i zaginionych mieszkańców w czasie I i II wojny.
Napis dwujęzyczny: "ZUM GEDENKEN DER EINWOHNER UNSERER ORTOSCHAFT FÜR DIE GEFALLENEN UND VERMISSTEN KRIEGSOPFERN IM I UND II WELTKRIEG" / "POLEGŁYM I ZAGINIONYM PODCZAS I I II WOJNY ŚWIATOWEJ MIESZKAŃCOM NASZEJ WSI".
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej