Miejsce Odrzańskie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Chrząstowice, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Tablica pamiątkowa oświęcona poległym w I i II wojnie światowej. Tablica umieszczona na ścianie mauzoleum miejscowego cmentarza parafialnego.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Jakub Kania
Data danych:2018-09-29
Nazwisk: 26

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
REIBNITZ-MISTITZ freiherr vonHANSHAUPTMANNGARDE JÄGER BATL.1919-01-16-1887-12-08- -
PYTLIKANTON------ -
BATZIEKWALENTYN------ -
BLANAFRANZ------ -
DEPTAJOSEF------ -
DWOROKANTON------ -
GOMOLKAJOHANN------ -
HARNASCHJOHANN------ -
JASKOLKAANSELM------ -
JASKOLKAEMANUEL------ -
KLOSSEKFRANZ------ -
KOPIETZJOACHIM------ -
KOPIETZJOSEF------ -
KOSCHELAFRANZ------ -
KUBINAJOSEF------ -
PAJUNKWILHELM------ -
PIECHNIKFRANZ------ -
WYTZISKJOHANN------ -
SAREMBAJOSEF------ -
SCHWANEMIL------ -
SCHWANRUDOLF------ -
SOBOTZIKADOLF------ -
WAGNERANTON------ -
WAGNERJOACHIM------ -
WAGNERKARL------ -
WOCHNIKKARL------ -


Powrót do strony głównej