Landzmierz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych przy posesji na ul. Głównej 49.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej