Równe (opolskie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Głubczyce, pow. głubczycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik zlokalizowany przy tylnym wejściu do kościoła parafialnego. Nazwisk brak.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej