Stróżówka I (nr 92)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gorlice, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 92 - okręg III
Opis:

Brak zachowanych nazwisk.
Jedyne znane nazwisko wg Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)
[Foto: Tomasz Wajda, Tomasz Kmiecik]

Opracowanie:Tomasz Kmiecik
Data danych:2014-07-31
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SOWODSKIDYMITRIEWINF.----- -


Powrót do strony głównej