Gogolin II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gogolin, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik pamięci poległych zlokalizowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Szpitalnej. Nazwisk brak.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-29
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej