Kędzierzyn-Kożle - Rogi


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:część miasta Kędzierzyn-Koźle, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik pamięci poległych żołnierzy niemieckich na cmentarzu parafialnym przy ul. Sucharskiego. Nazwisk brak.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2016-01-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej