Żywocice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krapkowice, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik pamięci ofiar I i II wojny światowej, zlokalizowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Kozielskiej.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-26
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
OCHLASTMAX--1918--- -


Powrót do strony głównej