Walidrogi I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Tarnów Opolski, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik pamięci ofiar I i II wojny na placu kościelnym, naprzeciw Restauracji Myśliwskiej. Nazwisk brak.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2016-01-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej