Kromołów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Walce, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Tablice pamiątkowe z nazwiskami poległych w II wojnie i tablica pamięci ofiar I wojny, umieszczone na kapliczce w centrum wsi. Nazwisk brak.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2016-01-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej