Zawadzkie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zawadzkie, pow. strzelecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Tablice pamiątkowe z nazwiskami poległych w I i II wojnie umieszczone na ścianie dzwonnicy kościoła przy ul. Kościelnej.
Nazwiska nie pogrupowane - nie sposób wydfzielić poległych w I wojnie.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2016-01-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej