Dobieszowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Walce, pow. krapkowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych w I wojnie zlokalizowany przy drodze wylotowej na Malkowice, ok. 500 m. poza wsią. Nazwisk brak.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Tomasz Wajda
Data danych:2016-01-03
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej