Biadacz


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łubniany, pow. opolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Na krzyżu w centrum cmentarza umieszczono tabliczkę z napisem: "Naszym poległym pomordowanym zaginionym na wojnach daj radość nieba Panie". Tablice umieszczone po bokach zawierają nazwiska tylko z czasu II wojny.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-12-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej