Wilki


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pisz, pow. piski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Mogiły na cmentarzu ewangelickim we wiosce Wilki.

Opracowanie:Mieczysław Raczyński
Data danych:2016-03-03
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BOGDANWILHELM--1914-12-12-1899-09-26- -
TROJANOTTOUNTFFZ.MAG. FUHRPARK KOLONNE 354 VI ET. INSP. XII. ARMEE1915-01-29--- -


Powrót do strony głównej