Kuźnia Raciborska II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kuźnia Raciborska, pow. raciborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Mogiła jeńców wojennych na cmentarzu parafialnym (ul. Topolowa). Grób kryje szczątki trójki rosyjskich więźniów (w tym dwóch polskiego pochodzenia), którzy zmarli na terenie istniejącego pod koniec I wojny światowej obozu jenieckiego w dzisiejszej Kuźni Raciborskiej (ówczesnej Ratiborhammer). Grób odnowiony w 2007 r. staraniem Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej.

Na tym samym cmentarzu, pomnik niemieckiego lotnika (Schmidt Johannes) poległego we Francji.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2008-03-26
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BULACGREGOR--1918-07-08KUŹNIA RACIBORSKA1874JASEENK (ŁOMŻA) -
BUSCHEJEWPAWEL--1918-07-20KUŹNIA RACIBORSKA1890-06-29SAWOTKIN (PERM) -
KUTSCHINSKIANTON--1918-10-15KUŹNIA RACIBORSKA1871ŁÓDŹ -
SCHMIDTHANSLEUTNANT-1916-04-02HATTONCHATEL-1892-11-27 INDYWIDUALNY POMNIK


Powrót do strony głównej