Racławice (nr 111)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Biecz, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 111 - okręg III
Opis:

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej