Humin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz zlokalizowany przy drodze Bolimowska Wieś – Aleksandrów, w centrum wsi, po lewej stronie, jadąc w kierunku Aleksandrowa.
Wykonany w formie kamiennego bastionu na planie kwadratu. Otoczony fosą. Od strony drogi prowadzą strome kamienne schody i mostek nad fosą. W części centralnej obelisk wykonany z łamanego kamienia, zwieńczony takimż kamiennym krzyżem. Na krzyżu nie dokończona data, w formie: 1914 lub 5, gdzie wykończona jest jedynie cyfra 1, natomiast pozostałe są jedynie wytrasowane przez kamieniarza.
Stan zachowania dobry.

Matriały dostarczył Mariusz Kwieciński "Mazowieckie cmentarze wojskowe z I wojny światowej"

Uwagi:
1) Według ustaleń hisoryka z Irkucka - Pawła Nowikowa - PIETROW-ROMANOW na imię miał WASILIJ IŁŁARIONOWICZ. Pochodził z Piestieriewa, gmina Tarabagatajskaja, obwód Zabajkalski a datą śmierci wg danych Archiwum Państwowego Republiki Buriackiej jest 1915-05-30. Poległ w walkach nad Bzurą [przyp. Michał Jagiełło]

Opracowanie:Waldemar Fronczak, Michał Jagiełło
Data danych:2014-07-30
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BUCHWALDP.FREIWILLIGER4. K. R. J. R. 2281915-01-21--- -
PIETROW-ROMANOWGEORGIJ EMELIANOWICZPRAPORSZCZIK55 SIB. ST. POŁK1915-02-15--PIESTIERIEWO, OBW. ZABAJKALSKI 1)


Powrót do strony głównej