Gorlice III (nr 90)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gorlice, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 90 - okręg III
Opis:

Cmentarz żydowski, na którym pochowano 4 żołnierzy Austro-węgierskich i 2 Rosjan. Zachowały się 2 nagrobki Austriaków. Cmentarz zniszczony przez Niemców podczas II wojny światowej, obecnie zarośnięty, widoczne rozpoczęte prace porządkowe. Główna brama jest od strony DW 977, a ocalałe nagrobki znajdują się w pobliżu wyremontowanego w 2016 r. grobowca Rabina Barucha Halberstama.

Dane uzupełnione w oparciu o: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2018-02-09
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LEDERMANNMARKOINF.ARMIA ROSYJSKA---- -


Powrót do strony głównej