Namysłów II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Namysłów, pow. namysłowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Zachowane do dziś trybuny na boisku sportowym I LO są pozostałością po pomniku poświęconym poległym podczas I wojny światowej żołnierzom z mieszczących się w gmachu szkoły koszar dragonów.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-11-21
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej