Gościęcin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Kaplica-pomnik poległych w I wojnie światowej przy kościele pątniczym św. Brykcjusza, ul. Parkowa.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-11-22
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej