Babice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Baborów, pow. głubczycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość po pomniku poległych.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-06
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej