Budzieszowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dwa memoratywne pomniki postawione przy posesjach nr 43 i 46.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-08
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MÜLLERRICHARD--1915-06-01--1884-07-16 PRZY DOMU NR 46
MÜLLERPAUL------ PRZY DOMU NR 46
MÜLLERFRANZ------ PRZY DOMU NR 46
SPRUNGAUGUSTUNTEROFF.I.REGT. 456.101917-09-19FLANDERN-1882-08-11 PRZY DOMU NR 43


Powrót do strony głównej