Kamiennik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kamiennik, pow. Nyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość dawnego pomnika złożona przy kościele na ul. 1 Maja.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej