Mańkowice-Bardno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Łambinowice, pow. nyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WOLFEDUARD--1915-10-26RUSSLAND-1882-03-22 -


Powrót do strony głównej