Gorlice-Sokół (nr 88)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gorlice, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 88 - okręg III
Opis:

Cmentarz położony jest na wzgórzu Sokół. Zbudowany jest na planie krzyża i ogrodzony murem z betonowym krzyżem. Po obu stronach krzyża dwie furtki z żelaznych prętów. Spoczywa tutaj 20 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 100 rosyjskiej. Ostatni remont przeprowadzono w 1996 r., brak nazwisk. Droga do cmentarza oznaczona betonowym słupkiem austriackim na skrzyżowaniu ulicy Lenartowiczów i Dukielskiej (DW 993).

Dane uzupełnione w oparciu o: Jerzy Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918)

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2018-02-05
Nazwisk: 14

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
HAVELKAJOSEFKORPORALI.R 981914-12-12--- -
KATZERMAXRESERVIST KORPORALI.R 981914-12-12--- -
KATZERADOLFINFANTERISTI.R 981914-12-12--- -
KLUBIČKA [KLUBIČKO]FRANZERSATZ RESERVIST INFANTERISTI.R 981914-12-12--- -
KUKLAHEINRICHINFANTERISTI.R 981914-12-12--- -
LENOCHJOSEFRESERVIST INFANTERISTI.R 981914-12-12--- -
LUDLKARLUNTERJÄGERT.K.J.R. 3---- -
NOWAKPAULERSATZ RESERVIST INFANTERISTI.R 981914-12-12--- -
PIRKLJOSEFERSATZ RESERVIST INFANTERISTI.R 981914-12-12--- -
POZNOKOL [POZNAKOL]ZOCHARINFANTERISTARMIA AUSTRO-WĘGIERSKA---- -
SIROKYWENZELERSATZ RESERVIST INFANTERISTI.R. 181914-12-12--- -
TSCHAPARENKOP.JINFANTERISTARMIA ROSYJSKA---- -
WELENSKYKARLSCHÜTZESCH.R 101914-12-12--- -
ZWINERFRANZRESERVIST INFANTERISTI.R. 981914-12-12--- -


Powrót do strony głównej