Niemysłowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Prudnik, pow. prudnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Pamiątkowa tablica na przykościelnym cmentarzu.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2016-12-16
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ERBRICHEDUARD--1917-01-01-1897-06-30- -


Powrót do strony głównej