Kobylanka II (nr 100)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gorlice, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 100 - okręg III
Opis:

W Kobylance znajduje się również drugi cmentarz z okresu Bitwy pod Gorlicami 2-5.05.1915, kiedy poległo mnóstwo żołnierzy ze wszystkich zaborów. Na cmentarzu pochowano 74 żołnierzy armii rosyjskiej.
[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:Bernardetta Bednarczyk
Data danych:2011-05-28
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej