Trestno


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Siechnica, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Pomnik poległych na I wojnie światowej znajdował się pierwotnie w pobliskim Mokrym Dworze. Wystawiony został w latach 20-tych XX wieku przy głównej ulicy, nieopodal majątku dworskiego, znajdującego się w tej podwrocławskiej miejscowości.
Monument wykuty w jasnym granicie strzegomskim, składa się z korpusu, na którym widnieje 18 nazwisk, zwieńczonego prostopadłościanem nakrytym kamiennym spadzistym daszkiem z granitową kulą u góry, całość posadowiona jest na szerokim podwójnym stopniu granitowym.
Zniszczony w latach 60-tych XX wieku podzielił losy wielu innych podobnych mu monumentów tyle, że zamiast być wyrzucony do pobliskiego stawu, szczęśliwie trafił w częściach w ręce mieszkańców, którzy go przechowali, zaś resztki cokołu pozostały w miejscu jego pierwszej lokalizacji, co pozwoliło na jego odtworzenie. Gdy po latach został odnaleziony we fragmentach w roku 2008 zapadła decyzja o jego odrestaurowaniu i posadowieniu przy Kościele filialnym w Trestnie. Wykonane zostały na nowo brakujące schody oraz stylowy krzyż wieńczący kulę, uzupełniono też wykruszenia znajdujące się w korpusie.
Odtworzenie tego postumentu jest dowodem szacunku dla wspólnej historii. Tym samym pozwoliło to na przywrócenie pamięci o dawnych mieszkańcach tego terenu, również o Polakach, którzy wraz z Niemcami zamieszkiwali te tereny. Wydarzenia wojenne z lat 1914-1918 sprawiły bowiem, że pod jednym sztandarem walczyli i polegli przedstawiciele różnych narodów, a pamięć należy się wszystkim poległym. Niejednokrotnie pozostawialiśmy za naszą obecną wschodnią granicą cmentarze i miejsca pamięci nam bliskie i wiedząc, jaki los je spotkał.
Inicjatywa przywrócenia na swoje dawne miejsce pomnika w Mokrym Dworze stanowi dla nas współczesnych dowód na to, że pamiętamy również i o żołnierzach polskiego pochodzenia, których zawiłe losy wojenne związały na trwałe z tym terenem.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2017-04-02
Nazwisk: 18

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BEINERTALBERT--1914-09-15LAZARET-- -
BELTZAUGUST--1915-07-23--- -
BERNERTKARL--1919-01-31--- -
HANKEPAUL--1918-10-18--- -
MANGLIERSAUGUST--1916-07-20LAZARET-- -
MANGLIERSHEINRICH--1918-06-04--- -
PRZYBILLAHERMANN--1915-09-15--- -
SCHENKELMAX--1916-04-12--- -
SCHIMMELALBERT--1915-03-21--- -
SCHIMMELFRIEDRICH--1915-09-12--- -
SCHUFFLERJOSEF--1919-07-10LAZARET-- -
SILLEALBERT--1916-11-08--- -
SPREUKARL--1914-11-22--- -
TANSINAROBERT--1914-09-23--- -
TANSINAREINHOLD--1915-05-26--- -
TANSINATHEODOR--1915-09-28--- -
TANSINAMORITZ--1918-04-01--- -
URBANSKYBERTHOLD--1915-06-25--- -


Powrót do strony głównej