Cyców


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Cyców, pow. łęczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny z lat 1915-1920 w Cycowie
W dniu 16 VIII 1920 roku, na polach Cycowa, stoczona została bitwa polsko-bolszewicka, jedna z wielu w ramach bitwy warszawskiej. Cmentarz upamiętnia 7 poległych w boju ułanów z 7 Pułku oraz żołnierzy niemieckich z okresu I wojny światowej poległych w sierpniu 1915 roku.

Opracowanie:Epegeiro
Data danych:2014-11-19
Nazwisk: 6

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BURCKHARDTWILHELMFÜSILIER3 G.R.Z.F. 11 K.1915-08-06--- -
FIEBERGFRIEDRICHLEUTNANT3 GARDE REG. ZU FUSS 10 KOMP.1915-08-04--- -
MINNERSAUGUSTGRENADIER2 G.R.Z.F. 3 K.1915-08-16--- -
OEFNEROTTOERS. RES.R.I.R. 113/9 K.1915-08-13--- -
SOHNDIETRICHERS. RES.R.I.R. 83/7 K.1915-08-15--- -
STREHLAUKARLMUSKETIERI.R. ?/3 K.1915-08-16--- -


Powrót do strony głównej