Prudnik


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Prudnik, pow. prudnicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Nagrobek
Opis:

Mogiła ma cmentarzu żydowskim, ul. Kolejowa 40.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-05-05
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DOCTORALFRED--1917-11-24RUMUNIA1896-10-09- -


Powrót do strony głównej