Nowa Cerekwia


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kietrz, pow. głubczycki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Dawny pomnik poległych w I w. św., na rynku.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-05-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej