Domaszkowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Nysa, pow. nyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik poległych przerobiony na wiejską kapliczkę.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-05-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej