Prusinowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pakosławice, pow. nyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Tablica pamiątkowa na ścianie kościoła św. Michała Archanioła, ul. Szkolna 5.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-05-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej